พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์3 ก.ย. 2561 00:42โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=1jq2Cc3gqXlHLIvNKtxvvDgBymrm4lapn

Comments