กิจกรรมโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ

โพสต์7 ส.ค. 2562 21:41โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2562 18:19 ]
https://drive.google.com/open?id=1SRcNUaK_h1DzkSd-lxix-B2W1ypNvkNm

Comments