ธันวาคม 2561

กิจกรรมวิ่ง Run for Ben ครั้งที่1

โพสต์2 ม.ค. 2562 22:28โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2562 18:36 โดย PRASERT CHAISANG ]

งานปีใหม่ ร้อยรัก ถักดวงใจ รวมสายใยชาว เขียว - แดง

โพสต์2 ม.ค. 2562 20:01โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1Njjuzw1PDU4EsV_m5e7ByynToJ1ogMl3

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสิ่งแวดล้อม

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:59โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1yq174QEkX5UMxXfk3RcvUReU6HR2K6NR

มอบเกียรติบัตร TEDET

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:56โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1f_qjEEmjPb5cdHNEVYW_1A6F2mVXiRbp

ท่านผู้อำนวยการและคณะ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:52โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=16fxhYWulKQTajptScG98klCu7iUH81bR

มอบรางวัลกีฬาสี ไทรงามเกมส์

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:50โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1cjQ--tQS42n3hqUwjX85Y56OTsZ8-1jm

กิจกรรมออกกำลังกายเตรียมความพร้อมRUN for BEN

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:47โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1Tfzw78tJ4xSjSRZlbiZ6vWu-rW75gD0b

ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:44โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1Uo6c2jlIusDGhk7zV7fuqrvignFBE494

มอบรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำ

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:20โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1XrD6MJFOU4heZ59pranfMI8E99OK6fec

โครงการ ค่ายการเรียนรูุ้ อนุรักษ์ผืนป่า ดงฟ้าห่วน

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:18โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=14dGfa0OLZwO_WE8CRpG0NUMMRaCyI5VW

1-10 of 13