รองผู้อำนวยการขุนอธิป ทองผาย เป็นผู้แทนสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 29 เป็นคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้อง

โพสต์2 ม.ค. 2562 19:12โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=1wqsNurDUPf2cpYjOEtyTsBNiCRR2sJA_

Comments