กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมบุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

โพสต์24 เม.ย. 2561 20:10โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1BeigI0lmcoW33eHuZJScUP-FxiJ3yqOt

กิจกรรมมอบรางวัลหน้าเสาธง

โพสต์24 เม.ย. 2561 20:06โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1ZFcFEv1Dd0uQzEUSPtnm6vLeppO1AcVp

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์24 เม.ย. 2561 20:04โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1Js5Tnw9Aq8KsPzQ3_niOdJsudjj4IWPp

การงานอาชีพ แฟร์ 60

โพสต์24 เม.ย. 2561 19:57โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=14RdJiPDw7NwQMMS9OCXK0lw1aKzxDL4P

โครงการวิทย์เบ็ญก้าวไกล เยาวชนไทยก้าวหน้า

โพสต์24 เม.ย. 2561 19:55โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1Oj9hWkdbDupLwPpKYo0-U8bu6AN4DXIU

การอบรมนักกิจกรรมหน้าเสาธงและประชาสัมพันธ์

โพสต์24 เม.ย. 2561 19:53โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=12vNjDx7kPvE10vJXuj-y4nfE6gqoFTcV

ประชุมครูประจำเดือน

โพสต์24 เม.ย. 2561 19:50โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1AD70CvmCtbf4PRmDK3Ulp22l648Sw1En

1-10 of 12