ท่านรองผู้อำนวยการแสดงความยินกับนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการฝึกภาคสนาม

โพสต์6 ก.พ. 2561 00:03โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EM0RGcWxrUjZuUjA

Comments