มกราคม 2562

พิธีมอบโต๊ะหมู่บูชา ณ ศาลาธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์14 ม.ค. 2562 20:03โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1JeCbKkbm1MGe81OqXzvf_EY5E8MKN1Hd

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์13 ม.ค. 2562 19:24โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1qboXwjQk2plW5FYJFPM8fUr4xucWoQCi

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย (Thai Test 2018)

โพสต์13 ม.ค. 2562 18:32โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1XXOJSWxd3WdVqGjs-Rm2-g7_3zzt6S6S

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์13 ม.ค. 2562 18:28โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1joomC10TakVZFbJF_nG9b2WmoOeNZZd8

งานปีใหม่

โพสต์13 ม.ค. 2562 18:26โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=10GcdlfiNcgMUZ3qrQv8Af4KVhswKpbQ3

1-10 of 15