มกราคม 2562

พิธียกช่อฟ้าเอกและส่งมอบศาลาธรรม

โพสต์31 มี.ค. 2562 20:40โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=132eKWjapXM3e6VeyNcedu2CNYiwMNTEY

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด

โพสต์31 มี.ค. 2562 20:37โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=146O2-P6oYzTMsGI-dWykXz_BTA3zL9Wz

วันครู ประจำปีการศึกษา2562

โพสต์24 มี.ค. 2562 18:36โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=18__U6bN1CXRMFcp-XWnz5W9TOwkMwyms

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์13 ม.ค. 2562 19:24โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1qboXwjQk2plW5FYJFPM8fUr4xucWoQCi

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย (Thai Test 2018)

โพสต์13 ม.ค. 2562 18:32โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1XXOJSWxd3WdVqGjs-Rm2-g7_3zzt6S6S

1-10 of 20