พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์5 ส.ค. 2561 18:23โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=13gWdp5BNi4n6A-BBZ58hdU_Mecmh59UA

Comments