กรกฎาคม 2563

การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (Smart Ben)

โพสต์20 ก.ค. 2563 02:14โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1LENktYvRouhqcVQEJ3yx27A-K2G1RWJu?usp=sharing

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วคทส

โพสต์20 ก.ค. 2563 02:11โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1JLHEvJZvEZO7sh6f1F3uXi6UZBSbfXAp?usp=sharing

ประชุมผู้ปกครองโครงการEEP

โพสต์20 ก.ค. 2563 02:08โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1iYh-_0hGlnB-1_srzRcRVTJFGFhwT8A4?usp=sharing

มอบเกียรติบัตรจิตอาษาดีเด่น

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:02โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/11d3KpTnvjcSDjVN_Hw9wPJIi36KK8Kji?usp=sharing

สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:00โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1kjZ6fWSrRnouvLOtjvjJuVu5CfDn32Bj?usp=sharing

1-5 of 5