พิธีทบทวนปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์4 ก.ค. 2561 00:12โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=1PcY97yWEa03ebWMcB6dcn6bc-eRqePAm

Comments