มิถุนายน 2563

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:33โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1KATfwUBos4Tbf7kuASkeQOjofKfJfckm?usp=sharing

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:31โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1-1oZ85BBsy786VSQlMK93rg8qtPgwDpJ?usp=sharing

ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:28โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1591AEoslpqUHNnUF9l3dQFvq58GP1RO9?usp=sharing

พิธีทำบุญเลี้ยงพระอาคารพัสดุ

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:26โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1hWU6w0UtLfytiwu9ZQ0eyo-4sMwWGXcm?usp=sharing

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:23โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1odmEisi4Sg4AJ0QgggJRAmZ4276ITBdF?usp=sharing

ค่ายปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนในโครงการAP ม.1

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:00โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/109-5K44lBC2D6EVbHkLFzh4i98cPOri9?usp=sharing

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

โพสต์2 ก.ค. 2563 19:57โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1vfXtu-Ft8TzYorsaj6HXl2dNheQhRHuX?usp=sharing

การอบรมพัฒนาหลักสูตร กลั่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โพสต์26 มิ.ย. 2563 19:51โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1-58oWTv1h0sRmTQFh5annkhsBXqDqJ42?usp=sharing

1-9 of 9