กันยายน 2560

การประชุมชี้แจงโครงการวิจัยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:17โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EMUJEYWFZWTZqcGc

การประเมินโครงงานหลักสูตรบูรณาการ STAR STEMS

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:15โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EUkk1bjVxcHpjbFk

การอบรมครูเพื่อเตรียมการจัดทำแผนการเรียนรู้ STAR STEM

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:13โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EWWROZUFvVzN6WE0

กิจกรรมพหุปัญญารู้คุณค่าแห่งตน

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:12โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EOWE1LUlXNko3dGs

กิจกรรมมอบรางวัลหน้าเสาธง

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:09โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EdnVGNHQ2RG5DX2s

งาน Thailand STEM Festival 2017

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:07โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ


ประชุมครูประจำเดือน

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:04โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EUHFxdUFYTENOODg

มุทิตาจิตครูเกษียณ 2560

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:03โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EdkZ2aG41dWJmUWc

วันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์10 ต.ค. 2560 20:01โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ELVhiV09KaVVDVzQ

Boot Camp

โพสต์10 ต.ค. 2560 19:59โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EYm9qSG9vd2tTOEk

1-10 of 10