กรกฎาคม2559


การอบรมสัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในระหว่างวันที ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรายา แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์28 ก.ค. 2559 01:07โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ENmhqYnZuVEhvRGc

มอบเกียรติบัตรนักกีฬาว่ายน้ำ

โพสต์21 ก.ค. 2559 20:04โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ENExENndfVlhaRUE

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

โพสต์21 ก.ค. 2559 20:01โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ERloxWkNfMXpVVGs

งานแห่เทียนพรรษาประจำปี2559

โพสต์20 ก.ค. 2559 21:12โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0Ecjl6NjdiTkNHV0U

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

โพสต์15 ก.ค. 2559 00:14โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EQ0NZeHUxN1NRREk

บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

โพสต์12 ก.ค. 2559 23:44โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ETE10N2hCSGpVT3M

1-8 of 8