มิถุนายน 2560

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 5 ภาคเรียนที่1/2560

โพสต์18 มิ.ย. 2560 18:38โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EZVlMOXNGZ2lLUGM

พิธีมุฑิตาจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โพสต์16 มิ.ย. 2560 02:04โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 21:00 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ETGlYbW04cFdzQVU


มอบเกียรติบัตรยุวกาชาด

โพสต์16 มิ.ย. 2560 01:53โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 21:03 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EWFFjZ19KaV9jQ0k


โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์16 มิ.ย. 2560 01:46โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 21:44 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EZG9Cd0d5anBtTUk

พิธีไหว้ครูศิลปะ ครั้งที่12 และค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครั้งที่13

โพสต์16 มิ.ย. 2560 01:37โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 21:42 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0Eck9Xc0EzTXhzc0U


กิจกรรมมอบรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำและมอบกีต้าร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

โพสต์16 มิ.ย. 2560 01:22โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 21:48 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ETnVwbnFJTDZ0Znc


กิจกรรมส่งเสริมความภักดีต่อชาติ คอนเสิร์ตก้อง ห้วยไร่

โพสต์16 มิ.ย. 2560 00:51โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 23:47 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EekJWQ0YzSnR0WGM


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

โพสต์16 มิ.ย. 2560 00:38โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 23:50 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ERnBTWU01SnNCcEk


วันสิ่งแวดล้อมโลก

โพสต์16 มิ.ย. 2560 00:33โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EWVZRTkYwRmdPSWs

การนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS

โพสต์8 มิ.ย. 2560 19:56โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 19:32 โดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ]


https://drive.google.com/file/d/0BxI3PYD9Lb0Eams5SV83Y1QyU2M/view?usp=sharing1-10 of 11