มิถุนายน 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

โพสต์30 มิ.ย. 2560 01:03โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EVUZDUWtudHhwWEU

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์30 มิ.ย. 2560 00:56โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EMl9jVmdXUGl6dVE

อุบลเมืองสะอาด BIG CLEANING DAY ครั้งที่๔

โพสต์27 มิ.ย. 2560 20:12โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EVXc4enE1cnRKWTQ

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม "นักเรียนดีเป็นศรีแก่เบ็ญฯ" รุ่นที่2

โพสต์22 มิ.ย. 2560 23:42โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 23:46 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EbmZpeW1jaXFnTzA

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่6

โพสต์22 มิ.ย. 2560 18:18โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ELVVoWS10ZTFBWEE

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 5 ภาคเรียนที่1/2560

โพสต์18 มิ.ย. 2560 18:38โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 23:47 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EZVlMOXNGZ2lLUGM


มอบเกียรติบัตรยุวกาชาด

โพสต์16 มิ.ย. 2560 01:53โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 21:03 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EWFFjZ19KaV9jQ0k


1-10 of 18