พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

โพสต์26 มิ.ย. 2560 18:35โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ER1Q5cUVrVUF6eFU

Comments