พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:03โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=1_0PlepA3fTRAKt4zm-SM-pRxiwE83Sg5

Comments