พิธีมอบเกียรติบัตรและนำเสนอผลงาน PLC นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

โพสต์8 พ.ย. 2563 19:11โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/drive/folders/1DTZOvprsgsOvPr3ewm-WkPOoBHInue7K?usp=sharing

Comments