ตุลาคม 2561

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่งเบ็ญ รุ่นที่2

โพสต์29 พ.ย. 2561 20:13โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1oZkQyB7ICfKoEX0A7qq356K4xIm0PPJh

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะหาราช

โพสต์29 พ.ย. 2561 19:40โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1gqLJRLIib4Iv9nYu9vMExtd2gWKx6rqn

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม "ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่งเบ็ญ"รุ่นที่1

โพสต์31 ต.ค. 2561 19:54โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 18:04 ]

https://drive.google.com/open?id=14Pnk98YN5Q3OS0Gp3oRQqRxesyZDC7Uy

ประชุมครูประจำเดือน

โพสต์24 ต.ค. 2561 18:56โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=16eSVoNJuOGl1M0ETbjRjhIiJnKlxXN3T

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์24 ต.ค. 2561 18:55โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=1RV-2tnIRSO7qPVHrHP0o8GuuOaLxW9AP

1-7 of 7