ตุลาคม 2563

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนเป็นโค้ช

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:05โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1RybnTQcFx_GqobLYQvZX69UTfx9Wq_5j?usp=sharing

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รุ่นที่3

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:03โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1whjeLrWWIwH4xg5gcOMMi39xn9dLkSrj?usp=sharing

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รุ่นที่2

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:01โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/13BgMAkQkscL2Xw6ZNEjwp4dp_mwkRCA5?usp=sharing

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รุ่นที่1

โพสต์12 พ.ย. 2563 23:59โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/10adGEFnmbsCTmB2sejaDaadoM-87GMjB?usp=sharing

พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานทุ่งศรีเมือง

โพสต์12 พ.ย. 2563 23:57โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1L8RKyyXR9-V-4Wq-IExap__NBTYBAsvM?usp=sharing

พิธีมอบเข็มยุวกาชาด

โพสต์12 พ.ย. 2563 23:56โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cRdn6_GU-68noWurt2LtZFzmRmWjq_bg2iQQ0OQR2bHHG9rbhUShqEY2QXfMr9jLKepP27qD24MdFOT6_hqvm_AUlJzlfedcvQgfBXv2zZyoH6V660UMuW2yojeljQ7vJTcYoA1MKioNED8cH4Hyb1Ig=w1184-h789-no?authuser=0

พิธีแห่เทียนพระราชทาน

โพสต์12 พ.ย. 2563 23:54โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1-YRiwnzAsjbmS8UlndotWTmm7vVx7Shi?usp=sharing

กิจกรรม PLC นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์8 พ.ย. 2563 18:07โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1ewuME89zCfdTCkzO3csyEPMh4rk5DHFB?usp=sharing

วันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์8 พ.ย. 2563 18:05โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1R7e7PgWwaMUGVhX6BQMKeMzSXjA-CZff?usp=sharing

พิธีมอบรางวัลกอล์ฟการกุศล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์5 ต.ค. 2563 19:06โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1Z7PWduB1MnuRV8rGF_KuND9pIXzmOfsD?usp=sharing

1-10 of 10