การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนเป็นโค้ช

โพสต์13 พ.ย. 2563 00:05โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/drive/folders/1RybnTQcFx_GqobLYQvZX69UTfx9Wq_5j?usp=sharing

Comments