พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โพสต์28 พ.ย. 2560 01:33โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EX0RyMXR6Z1NrbEk

Comments