พฤษภาคม 2560

ท่านผู้อำนวยการและคณะครูมอบเงินบริจาคให้กับนักเรียนที่เกิดอัคคีภัย

โพสต์19 มิ.ย. 2560 00:06โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ETVBjajlnRk5pMWs

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:55โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย ประเสริฐ ชัยแสง ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EMmpLMHl3dUQxY2s

ท่านผู้อำนวยการร่วมต้อนรับคณะเชียร์ลีดเดอร์ ณสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:50โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย ประเสริฐ ชัยแสง ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EQTJEbV8xcHEyOUk

การประชุมครูและอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบวนการ PLC

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:40โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย ประเสริฐ ชัยแสง ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ENEE2OUdwdmlqLVU

ปฐมนิเทศ "ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่งเบ็ญ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด กิจกรรม

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:38โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย ประเสริฐ ชัยแสง ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EYi1kUTlqMEVYLTQ

พิธีมุฑิตาจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:36โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย ประเสริฐ ชัยแสง ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ETGlYbW04cFdzQVU

การแถลงข่าวทีมเชียร์ลีดเดอร์ BMC โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์7 มิ.ย. 2560 02:24โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:54 ]

https://lh3.googleusercontent.com/Z3IqJyKqvzim_DlyXQU6uyDU2WrL4UCH9fHLTRjwyYSLtB54DqOv_K29BuJ8-CGGhZc2bZvDyuBQI8oGkrjTmRq0dZs5eCCl15Vjfg2cgKQNqLCIKnZXLXCQFQ4Kw1FzzPrzqjYpWKsDQDLL-m9RZnOqaTnr17AAPK_tqfeDoCXNAtxART8iq4fkIFZEwyn-KPwWGEBYCFZuvjGsk4wQ4SuZggt9SadBIz3McPXgsuVnjfAHf8UI9xAh4TApKGshtmeEwO_fYGy1XYvWCBMH-5Kbhdr4dqcgCQSIUhCeSyP9XehiIwm-nwqNDmABrgNrhsXfKG_a0goHs2L3hwXEmdDSsJSHNg9UNyY-aoibogMWUCb2ijyiR4XtORB6hHVIbgjIHE72SUSy_tTlJwyCzy8mev5kFsBqbxMLirMkOk0oAdKQm7gciccyfttl11hwf1nCftAfIQqgS9Waoa7hBLkLA_ozFMmcNZTI00V0MPHTOkpVmK_4Dnyf-fwRV3j0biIyR5CaOe5b8xZ18oXdBkaKiytKrn1MZu9HCW3STDdamJTmUYD3TU3dITOGlnsGX2V5E37sm07902_Fqshp-Igl87fIhCaspOyYL1WM3uMvmlXyJv5QvPzxjTLXzd0ZYLnOt4LL0N49hogGy3xCFIo63IQela5ec6xWslAJaA=w1081-h721-no


1-7 of 7