พฤษภาคม 2560

พิธีมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำ

โพสต์4 ต.ค. 2560 19:16โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ESUVJakczWTNtLXM

กิจกรรมBoot Camp

โพสต์4 ต.ค. 2560 19:11โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EcEF5TTk1cU9UNWs

กิจกรรมมอบรางวัล หน้าเสาธง

โพสต์4 ต.ค. 2560 18:57โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EMUpXd09JUDdzWXc

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:55โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย PRASERT CHAISANG ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EMmpLMHl3dUQxY2s

ท่านผู้อำนวยการร่วมต้อนรับคณะเชียร์ลีดเดอร์ ณสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:50โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย PRASERT CHAISANG ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EQTJEbV8xcHEyOUk

การประชุมครูและอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบวนการ PLC

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:40โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย PRASERT CHAISANG ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ENEE2OUdwdmlqLVU

พิธีมุฑิตาจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โพสต์18 มิ.ย. 2560 19:36โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:38 โดย PRASERT CHAISANG ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ETGlYbW04cFdzQVU

1-10 of 11