สิงหาคม 2560

การอบรมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์4 ต.ค. 2560 20:35โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EcEp5ME1HUVlNRDA

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์5 ก.ย. 2560 20:19โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EUzFGM1k1VHcwNTg

พิธีบวงสรวงการก่อสร้างและพิธียกเสาเอกศาลาพุทธธรรม

โพสต์5 ก.ย. 2560 20:13โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EVDY1R2s3ZVhSaE0

การนำเสนอผลงานโครงงาน STAR STEM

โพสต์5 ก.ย. 2560 20:06โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EZ2tsNU1KYUw4RHc

การอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ OBEC QA

โพสต์5 ก.ย. 2560 19:54โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0ET2NqTHVPNHRWSVE

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 2560

โพสต์31 ส.ค. 2560 21:47โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EaVE0YnV5TngzVWs

การอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์31 ส.ค. 2560 17:55โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 21:48 ]

https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EVHhiR2xQSF9OUTA

1-10 of 12