พิธีพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้ พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์17 ส.ค. 2559 18:23โดยธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ
https://drive.google.com/open?id=0BxI3PYD9Lb0EczBvcVJRb0VXR0E

Comments