กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ก.ย. 2562 01:38 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
4 ก.ย. 2562 01:38 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
4 ก.ย. 2562 01:37 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ นำออกไฟล์แนบ toon03.png จาก ขออภัยครับ
4 ก.ย. 2562 01:37 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ขออภัยครับ
4 ก.ย. 2562 01:37 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีทำบุญเลี้ยงพระและบายศรีสู่ขวัญครูเกษียณกลุ่มการงานและเทคโนโลยี
12 ส.ค. 2562 19:02 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีถวายเรื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12 ส.ค. 2562 18:21 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
12 ส.ค. 2562 18:19 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข กิจกรรมโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ
7 ส.ค. 2562 21:54 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ นำออกไฟล์แนบ toon01.png จาก ขออภัยครับ
7 ส.ค. 2562 21:54 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ขออภัยครับ
7 ส.ค. 2562 21:53 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมถวายพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7 ส.ค. 2562 21:49 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
7 ส.ค. 2562 21:45 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
7 ส.ค. 2562 21:41 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ
7 ส.ค. 2562 21:19 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
17 มิ.ย. 2562 18:18 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันทักษะทางวิชาการ รายการเยาวชนอยากรู้
12 มิ.ย. 2562 21:33 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
12 มิ.ย. 2562 20:33 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
12 มิ.ย. 2562 19:10 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
11 มิ.ย. 2562 18:53 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
11 มิ.ย. 2562 18:43 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
11 มิ.ย. 2562 18:27 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ นำออกไฟล์แนบ toon04.png จาก ขออภัยครับ
11 มิ.ย. 2562 18:27 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ขออภัยครับ
11 มิ.ย. 2562 18:26 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา2562
11 มิ.ย. 2562 18:24 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระต่างประเทศภาษาเยอรมัน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า