กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 ส.ค. 2561 19:31 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2561
5 ส.ค. 2561 19:23 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5 ส.ค. 2561 19:14 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการเปิดโลกอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
5 ส.ค. 2561 19:09 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
5 ส.ค. 2561 18:59 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายระฆัง ณ วัดท่าวังหิน
5 ส.ค. 2561 18:52 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง บันทึกเทปถวายพระวันแม่แห่งชาติ 2561
5 ส.ค. 2561 18:49 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
5 ส.ค. 2561 18:39 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การประชุมยุทธศาสตร์
5 ส.ค. 2561 18:34 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรม Big Cleaning Day
5 ส.ค. 2561 18:30 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การประกวดวัยรุ่นต้นแบบ (Teen idol 4.0) ปี2
5 ส.ค. 2561 18:23 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
5 ส.ค. 2561 18:18 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การอบรมปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการอนของครูโครงการห้องเรียนพิเศษ
5 ส.ค. 2561 18:11 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
5 ส.ค. 2561 18:10 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรีไทยสู่การสร้างสุขภาวะ โดยครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่2
5 ส.ค. 2561 18:08 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ยังไม่มีกิจกรรม
5 ส.ค. 2561 18:08 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กาจัดประชุมเสวนาวิชาการ "มองอดีต มุ่งอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
31 ก.ค. 2561 19:50 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
31 ก.ค. 2561 19:43 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การอบรมสหวิทยาเขต1
31 ก.ค. 2561 19:27 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
31 ก.ค. 2561 19:09 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ประชุมผู้ปกครอง วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง
31 ก.ค. 2561 19:04 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง บันทึกเทปถวายพระพรวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
31 ก.ค. 2561 18:43 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมมอบรางวัลหน้าเสาธง
4 ก.ค. 2561 00:28 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
4 ก.ค. 2561 00:28 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ยังไม่มีกิจกรรม
4 ก.ค. 2561 00:27 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เก่ากว่า | ใหม่กว่า