กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ส.ค. 2560 01:10 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ครูเกษียณ ไหว้พระ9วัด
8 ส.ค. 2560 18:34 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ยังไม่มีข่าวและกิจกรรม
8 ส.ค. 2560 18:34 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
8 ส.ค. 2560 18:33 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
1 ส.ค. 2560 00:24 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง วันภาษาไทยแห่งชาติ
1 ส.ค. 2560 00:21 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง สัปดาห์อาเซียน เยาวชนเบ็ญจะมะมหาราช ก้าวสู่อาเซียน
30 ก.ค. 2560 21:17 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง สัมภาษณ์นักเรียนที่ขอยื่นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
30 ก.ค. 2560 21:12 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
30 ก.ค. 2560 20:40 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
30 ก.ค. 2560 20:36 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่๖
30 ก.ค. 2560 20:27 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การติดตามประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
16 ก.ค. 2560 18:54 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของครูผู้ช่วยและครู คศ.๑
12 ก.ค. 2560 21:11 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2560
4 ก.ค. 2560 19:18 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
4 ก.ค. 2560 19:18 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการนำส่งดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
4 ก.ค. 2560 18:59 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ยังไม่มีข่าวและกิจกรรม
4 ก.ค. 2560 18:58 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ภาคเรียนที่1/2560
30 มิ.ย. 2560 01:03 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
30 มิ.ย. 2560 00:56 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
30 มิ.ย. 2560 00:52 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม "STAR STEMS"
27 มิ.ย. 2560 20:14 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ยังไม่มีข่าวและกิจกรรม
27 มิ.ย. 2560 20:12 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง อุบลเมืองสะอาด BIG CLEANING DAY ครั้งที่๔
26 มิ.ย. 2560 21:04 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีประพรมน้ำมนต์บริเวณก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น
26 มิ.ย. 2560 20:50 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด กิจกรรม
26 มิ.ย. 2560 19:07 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง สรุปกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน รายละเอียด กิจกรรม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า