กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ต.ค. 2561 20:43 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ยังไม่มีกิจกรรม
17 ต.ค. 2561 20:43 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
17 ต.ค. 2561 20:42 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง คณะครูและลูกจ้างกลุ่มงานบริหารทั่วไปร่วมส่งท่านรองสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
17 ต.ค. 2561 20:26 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 121ปี รวมพลังสามัคคี สร้างโดมเพื่อลูกเบ็ญฯ
17 ต.ค. 2561 20:03 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง วันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญฯและงานเลี้ยงเกษียณ
24 ก.ย. 2561 04:19 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
24 ก.ย. 2561 04:14 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีทำบุญเลี้ยงพระครูเกษียณอายุราชการ
18 ก.ย. 2561 01:29 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมัธยมศึกษา4.0 เพื่อการมีงานทำตามรูปแบบการจัดทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21
18 ก.ย. 2561 01:27 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ประชุมครูประจำเดือนและบายศรีสู่ขวัญครูเกษียณ
13 ก.ย. 2561 00:58 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลี่ยม
13 ก.ย. 2561 00:54 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีครูเกษียณกล่าวอำลาศิษย์
9 ก.ย. 2561 19:43 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ แก้ไข หลัก
9 ก.ย. 2561 19:43 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง มอบเกียรติบัตรวิทยาศาสตร์
9 ก.ย. 2561 19:40 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ ลบ ยังไม่มีกิจกรรม
9 ก.ย. 2561 19:40 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการเตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและชายอาชีพ "อาชีพไหน ที่ใช่เรา"
3 ก.ย. 2561 01:05 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3 ก.ย. 2561 01:03 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
3 ก.ย. 2561 00:56 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง ประชุมครูประจำเดือน
3 ก.ย. 2561 00:53 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21
3 ก.ย. 2561 00:47 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีเข้าประจำหมูยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3 ก.ย. 2561 00:45 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง กิจกรรมหมอภาษาเพื่อน้อง
3 ก.ย. 2561 00:43 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
3 ก.ย. 2561 00:40 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง กิจกรรมมอบรางวัลหน้าเสาธง
3 ก.ย. 2561 00:37 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านภาวะผู้นำในตน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
3 ก.ย. 2561 00:34 ธนูฤทธิ์ เกษสุวรรณ สร้าง พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เก่ากว่า | ใหม่กว่า